SKRATELJC, ZAVOD ZA KULTURO,IZOBRAZEVANJE IN SPORT (SKRATELJC)